Witamy!

"Szkoła musi być narodowa!
Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny,
do kultury domowej, rodzinnej i narodowej.
I musi wychować w tym duchu..."

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską