Oddziały w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy


Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy

Lp.

Klasa

Zawód

Wychowawca

1.        

I TGP

TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII CYFROWEJ

mgr Natalia Granosik

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2.        

I TS

TECHNIK SPEDYTOR

mgr Anna Richards

3.        

I TŻU

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr Elżbieta Sroka

4.        

I THM

TECHNIK HOTELARSTWA

mgr Edyta Osmolak

TECHNIK MECHANIK

5.        

II TSP

TECHNIK SPEDYTOR

mgr Joanna Witaszak

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

6.        

II TG

TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII CYFROWEJ

mgr Paulina Pustowska

7.        

II TRM

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

mgr Sebastian Miarka

TECHNIK MECHANIK

8.        

II TŻU

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr inż. Agnieszka Nowicka - Kapłon

9.        

III TSP

TECHNIK SPEDYTOR

mgr Ewa Gołuchowska

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

10.        

III TŻU

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr Edyta Antosik

11.        

III TCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

mgr Joanna Zielińska

TECHNIK HOTELARSTWA

12.        

IV TMP

TECHNIK MECHANIK

mgr Adam Cyruliński

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

13.        

IV TCS

TECHNIK SPEDYTOR

mgr inż. Urszula Kasierska

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

14.        

IV TŻU

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr Aleksandra Pilichowska

15.        

IV THR

TECHNIK HOTELARSTWA

mgr Anna Buchmiller

TTECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYLp.

Klasa

Zawód

Wychowawca

1.        

I B

KUCHARZ

mgr Ewelina Brzozowska

2.        

I G

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

mgr Urszula Ulińska

3.        

I K

KIEROWCA MECHANIK

mgr inż. Daniel Kołodziejski

4.        

II BK

KUCHARZ

mgr Mariusz Stusek

KIEROWCA MECHANIK

5.        

II G

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

mgr Ineza Paradowska

6.        

III B

KUCHARZ

mgr Anna Stelmaszewska

7.        

III CG

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Andrzej Pawelczyk

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE


Lp.

Klasa

Zawód

Wychowawca

1.        

II A

HISTORIA I WOS

mgr Andrzej Kęska

2.        

III A

HISTORIA I WOS

mgr Monika Borkowska


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską