Programy praktyk zawodowych - nowa podstawa programowa.

Kliknij na wybranym zawodzie, aby zapoznać się z treścią danego programu.
 • Technik administracji
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik spedytor
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik organizacji reklamy
 • Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
  oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską