Współpraca z klubami sportowymi

Kluby sportowe z Łęczycy, tj. Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki i Miejski Klub Sportowy "Górnik" (piłka nożna) są zainteresowane utworzeniem w naszej szkole klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego i oferują daleko idącą pomoc we wspólnym szkoleniu młodzieży. Kluby te oferują m.in.:
- bezpłatne uzupełnienie szkolenia naszej młodzieży przez trenerów klubu,
- zaopatrzenie dużej grupy młodzieży z klasy sportowej w sprzęt sportowy,
- zagwarantowanie młodzieży udziału w zawodach sportowych (ligowych) na koszt klubów,
- udział w obozach sportowych za niewielką odpłatnością,
- bezpłatną i fachową opieke lekarską,
- bezpłatne korzystanie ze sprzetu i urządzeń sportowych będących własnością klubów.
W załączeniu przedkładamy pisma klubów potwierdzające współpracę. Jesteśmy otwarci na współpracę z klubami wiejskimi naszego powiatu. Gwarantujemy uczniom - sportowcom dowolność zrzeszania się i reprezentowanie macierzystych klubów.

Z naszych długoletnich obserwacji wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie młodzieży na uprawianie sportu w szkole w ramach obowiązkowych
i rozszerzonych zajęć wychowania fizycznego. Istnieje też duże przyzwolenie,
a nawet aprobata rodziców na tego typu zajęcia. Pozwala to na lepsze zorganizowanie wolnego czasu i nauki po zajęciach szkolnych. Dowodem na to jest istnienie ciągu klas (od I do III) o rozszerzonym programie w-f w łęczyckim gimnazjum. Właściwym wydaje się przedłużenie szkolenia sportowego na szkołę średnią i zagospodarowanie istniejącego już potencjału sportowego młodzieży
z tzw. klas sportowych łęczyckiego gimnazjum.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską