Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu - pierwsza uczelnia logistyczna w Polsce przyjęła rolę patrona edukacyjnego dla średnich szkół logistycznych w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Uczelnia ta wraz
z firmą L-Systems przygotowała projekt ogólnopolski "Wirtualne Laboratorium-sukces innowacji", w którym stworzyła innowacyjną metodę kształcenia
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TKI) w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowała innowacyjne narzędzie kształcenia-Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (LLSiM) dla kierunku kształcenia technik logistyk w ramach zajęć z zakresu laboratorium logistyczno-spedycyjnego
oraz laboratorium magazynowego. Wśród 49 wytypowanych szkół testujących produkt znalazła się również nasza szkoła. Zaszczyt testowania produktów roku szkolnym 2010/2011 mają uczniowie klasy III i IV technikum logistycznego.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską