Projekt "Samorząd Szkolny kuźnią postaw obywatelskich"
w ZSP nr 1 w Łęczycy


Od 20 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy jest realizowany projekt "Samorząd Szkolny kuźnią postaw obywatelskich". Projekt realizowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Cel tego przedsięwzięcia to promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Szkolnymi animatorkami projektu są opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p. Edyta Antosik i p. Monika Borkowska. W projekcie biorą udział uczniowie z klas I, II i III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Planowane działania to: warsztaty ,,Samorząd w Internecie”, wideokonferencje, wyjazdowe warsztaty samorządności, lekcje wychowawcze, konsultacje. Rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów certyfikatu Młodzieżowego Lidera Samorządności. Po zdobyciu umiejętności liderzy z ZSP nr 1 w Łęczycy będą przeprowadzać warsztaty dla uczniów innych szkół.


__________________________________


W dniach 28-31 maja 2013 dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, pan Jarosław Świtoń wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, panią Edytą Antosik, brali udział w wizycie studyjnej we Włoskich szkołach w miejscowości Biella.

Wizyta była zorganizowana w ramach realizacji projektu "Samorząd Uczniowski kuźnią postaw obywatelskich" zorganizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współ pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych województwa łódzkiego poprzez wspieranie liderów i członków samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów a także podnoszenie wiedzy , kompetencji
i umiejętności w realizacji inicjatyw lokalnych związanych z ideą samorządności.

Celem wizyty było rozpoznanie dobrych praktyk partnera włoskiego w zakresie samorządności uczniowskiej.

W trakcie wizyty odwiedzono następujące szkoły 28.05.-Instituto d Istrucione Superiore Eugenio Bona w Bielli, 29.05- Istituto Technico Settotre Tecnologico , Istituto d Istucione Superiore
,,R. Vaglio” w Bielli , a 31. 05.- Istituto d Superiore ,, C. Olivetti”w Ivrea . Zapoznano się ze strukturą organizacyjną szkół włoskich, funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego, współpracą szkół ze środowiskiem lokalnym, jak również wyposażeniem pracowni szkolnych .

Wizyta była owocna w nowe doświadczenia, a niektóre z nich spróbujemy przenieść na nasz grunt.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską