Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy


Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.

Kształcenie prowadzone jest w zawodach:
- technik mechanik,
- technik spedytor,
- technik logistyk,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik hotelarstwa,
- technik budownictwa,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik organizacji reklamy.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.

Kształcenie prowadzone jest w zawodach:
- ślusarz,
- sprzedawca,
- kucharz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik - monter maszyn i urządzeń,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- kierowca mechanik.

I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych .

Rozszerzenia:
- historia,
- wos.

Policealna Szkoła dla Młodzieży nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.

Kształcenie prowadzone jest w zawodach:
- technik spedytor,
- technik administracji,
- technik rachunkowości,
- technik logistyk,
- technik pojazdów samochodowych.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire