Kompetencje kluczowe i zawodowe - drogą do sukcesu uczniów szkół zawodowych o profilu samochodowym

Projekt jest adresowany do 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Łęczycy oraz 120 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi.

Projekt obejmuje:
- Udział w zajęciach z zakresu projektowania stron www.
- Udział w warsztatach na temat uruchomienia działalności w branży motoryzacyjnej.
- Wycieczki dydaktyczne do nowoczesnych zakładów pracy.
- Staże w nowoczesnych zakładach pracy.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską