KLUB PRZYJACIÓŁ KULTURY I UNIA EUROPEJSKA

W roku szkolnym 2005/2006 nasza szkoła zadeklarowała chęć udziału w programie "MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ" - IVedycja.
Działania informacyjne podjęte przez członków Klubu Przyjaciół Kultury dotyczyły m.in. szans i perspektyw dla młodzieży w rozszerzającej się UE, zrozumienia procesu integrowania się państw członkowskich czy kształtowania postaw obywatelskich.
Trójka uczniów z ówczesnej klasy I TSc: Aneta Frankowska, Katarzyna Grzelczak i Radosław Szczepaniak, w ramach realizacji powyższego programu, napisała pracę konkursową na temat: "My nie jednoczymy państw, my jednoczymy ludzi(...)", powiedział Jean Monet, jeden z prekursorów idei integracji europejskiej. Skomentuj cytat. Czy uważasz, że jestem wciąż aktualny?
Partnerem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w realizacji programu było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie była p. Edyta Osmolak.
Cennym wsparciem dla Anety, Katarzyny: Radka były wywiady, które przeprowadzili z przedstawieniami ówczesnych władz miasta i gminy, burmistrzem Łęczycy - p. K. Lipińskim oraz wójtem gminy,p.A.Wdowiakiem.
Wspólnie rozmawiano m.in. o korzyściach płynących z faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz o tym, iż należy wykorzystać potencjał Łęczycy i przygotować wspólnie to królewskie miasto do należnego jej miejsca w Europie.

Naszej trójce udało się zająć II miejsce w etapie wojewódzkim. Rozdanie nagród nastąpiło 17 maja 2006r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
Serdeczne gratulacje i podziękowania zwycięzcy odebrali od przedstawicieli Urząd Wojewódzkiego, Kuratora Oświaty oraz Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską