Z nauką w przyszłość.

W naszym zespole w Liceum Profilowanym nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy realizowany jest projekt unijny "Z nauką w przyszłość".

W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i poszerzających wiedzę z matematyki, języka angielskiego
i niemieckiego, a także w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Projekt "Z nauką w przyszłość" ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych
i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską