Projekt "Rechot rodzinki"

Projekt "Rechot rodzinki" realizowany był przez członków Klubu Przyjaciół Kultury w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Koordynatorem projektu, opiekunem młodzieży była p.Edyta Osmolak.

W realizację projektu zaangażowani byli głównie uczniowie Technikum:
Klasa I TL: Wioletta Milast, Paulina Stolarczyk, Marta Dysput, Marta Stasiak,Ewelina Góralczyk,
Klasa II TM: Hubert Pajor, Mateusz Pisarkiewicz,
Klasa III TL: Agata Wawrzyniak, Edyta Gralak, Ewelina Zielińska, Jarosław Bruszewski, Ewelina Owczarek,
Klasa II Tug: Daria Popławska,
Współpraca: Weronika Manecka, Patrycja Świerczyńska, Anna Szmigiel, Paulina Magolan.

Podstawowe założenia naszego projektu:
- wskazanie na podstawowe wartości, które kształtują się w kręgu rodziny,
- zwrócenie uwagi na motyw rodziny w literaturze, malarstwie i filmie,
- zapoznanie z tragifarsą Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej",
- kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych.

Projekt "Rechot rodzinki" był wieloetapowy. Każdy projekt KPK połączony jest z akcją charytatywną. W tym roku również zrealizowaliśmy akcję charytatywną "Uśmiech dziecka".

Cel finalny naszych działań stanowił zakup prezentów dla dzieci z kutnowskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Tęcza".

Wszystko założone przez nas cele udało nam się zrealizować!

Podstawowe elementy projektu:
- zapoznanie przewodniczących klasa z celami projektu,
- zbiórka pieniędzy,
- przedstawienie spotu reklamującego akcję,
- pokazy projektu,
- konkurs plastyczny "Rodzinka moim okiem",
- wizyta w kutnowskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza".

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy pracy na projektem.

 • Wrzesień - zbiera się grupa uczniów, która chce zrealizować projekt. Na pierwszych spotkaniach zastanawiamy się nad charakterem poszczególnych elementów tegoż projektu.
  Podział zadań:
  - Ewelina Owczarek - odpowiedzialna za poprowadzenie spotkania z przewodniczącymi klas(zapoznaje z celami projektu), projektuje kartę świąteczną.
  - Marta Stasiak - projektuje i wykonuje bilety wstępu na pokazy oraz zaproszenia.
  - Wiletta Milast - projektuje plakat reklamujący projekt, stanowi on potem logo projektu. Tworzy prezentację multimedialną wykorzystaną podczas przedstawienia spotu.
  - Paulina Stolarczyk, Wioletta Milast, Ewelina Góralczyk, Marta Stasiak, Jarosław Bruszewski - odpowiedzialni za przedstawienie spotu reklamującego projekt.
  - Jarosław Bruszewski - prowadzi pokazy projektu.
  - Ewelina Zielińska - prowadzi wykład na temat motywu rodziny w literaturze, malarstwie i filmie.
  - Agata Wawrzyniak, Edyta Gralak, Paulina Stolarczyk, Marta Dysput,Daria Popławska, Hubert Pajor, Mateusz Pisarkiewicz - wystawiają fragmenty tragifarsy Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani Dulskiej".
  - Psychozaba - próba odpowiedzi na pytania: Jaka powinna być rodzina? Czym wypełnisz swój dom? (wspólna praca). - Wioletta Milast, Paulina Stolarczyk, Jarosław Bruszewski - organizują mały koncert dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie, wręczają dzieciom prezenty.
  - Jarosław Bruszewski - odpowiedzialny za nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnej prasy ("Dziennik Łódzki").
 • Październik - listopad:
  Po zajęciach lekcyjnych członkowie KPK spotykają się i odbywają próby przed wystawieniem scen z "Moralności pani Dulskiej".
  Na bieżąco monitorowana jest praca nad tworzeniem biletów wstępu, zaproszeń, plakatów czy wykładu, który miał stanowić część pokazu.
 • 16 listopada - organizujemy spotkanie z przewodniczącymi klas. Na spotkaniu przedstawiamy podstawowe założenia projektu i zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej "Uśmiech dziecka".
 • 24 listopada - przedstawiamy na szkolnym korytarzu spot reklamujący projekt. Dodatkowo krótki koncert wokalny dały uczennice klasy I TL: Wioletta Milast, Paulina Stolarczyk, Ewelina Góralczyk. Wykorzystały repertuar Maryli Rodowicz, Stanisława Sojki oraz grupy Perfect.
 • 26 listopada - ostateczny termin przyjmowania wpłat od klas. Każda klasa wspierająca projekt otrzymuje od nas symboliczny bilet wstępu.
 • Klasy, które wsparły naszą akcje : II LPD, IIILPD, IAB, IIAB, IIIG, ITL, ITPS, ITUG, IITL, IITM, IITUG, IIITL, IV TL.
  - II LPD ( wychowawca E. Sroka): 60 zł,
  - III LPD ( wychowawca U.Kasierska) : 38 zł,
  - I AB ( wychowawca J.Radwańska): 36 zł,
  - II AB ( wychowawca N. Granosik): 56 zł,
  - III G ( wychowawca P.Pakuła): 42 zł,
  - I TL ( wychowawca A. Buchmiller): 48 zł,
  - I TPS ( wychowawca M.Borkowska): 56 zł,
  - I TUG ( wychowawca A. Nowicka - Kapłon): 60 zł,
  - II TL ( wychowawca J.Witaszak): 38 zł,
  - II TM ( wychowawca A.Cyruliński): 34 zł,
  - II TUG ( wychowawca M.Przybyłowicz - Bąbka): 43 zł,
  - III TL ( wychowawca E.Antosik): 56 zł,
  - IV Tl ( wychowawca K. Piszczałkowska): 54 zł,
  - Wpłaty do kapelusza(podczas przedstawiania spotu): 10 zł,
  - Pozostałe wpłaty: 29 zł,
  - RAZEM: 660 zł.
 • 9 grudnia - przedstawiamy pokazy projektu.
  - I pokaz ( godz. 8.00- 8.45) - III LPD, IIAB,
  - II pokaz ( godz.8.55- 9.40) - II LPD, IV TL,
  - III pokaz ( godz. 9.50- 10.35) - I TUG, II TL,
  - IV pokaz ( godz.10.55 - 11.40) - I TL,
  - V pokaz ( godz.12.40 - 13.25) - I TPS, II TUG,
  - VI pokaz ( godz. 13.35 - 14.20) - II TM, III TL,

  Pokaz składał się z następujących części:
  * wykładu na temat: Motyw rodziny w literaturze, malarstwie i filmie,
  * wystawienia scen z tragifarsy G. Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej",
  * psychozabawy - Jaka powinna być rodzina? Czym wypełnisz swój dom?,
  * podano wyniki konkursu plastycznego "Rodzinka moim okiem" - I miejsce zajęła Wioletta Milast.

 • Drugi tydzień grudnia - robimy zakupy.
  15 grudnia - odwiedzamy Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Tęcza" w Kutnie.
 • 15 grudnia - zanosimy materiały dotyczące naszego projektu do redakcji "Dziennika Łódzkiego" oraz do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
 • Koniec grudnia - przygotowujemy materiały na stronę internetową naszej szkoły.
 • Grudzień - styczeń - projektujemy i wykonujemy dyplomy dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
 • Nagrody dla zaangażowanych osób przyznajemy na uroczystym apelu w dniu zakończenia roku szkolnego.

  Przedstawiamy fotograficzną relację z naszych działań.

 • Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
  oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską