Z nauką w przyszłość.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce,
w roku szkolnym 2010/2011 w naszej Szkole realizowany jest projekt pod hasłem "od pomysłu do przemysłu Leśmierz 1838 -2010 ocalić od zapomnienia".

W ramach projektu uczniowie ZSP nr 1 w Łęczycy podczas zajęć warsztatowych przeprowadzą renowację kilkudziesięciu drewnianych modeli części zamiennych
do maszyn cukrowniczych w skali 1:1.

Modele powyższe wytwarzane były na przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu lat przez leśmierską przyzakładową stolarnię i wykorzystywano je do wykonywania form odlewniczych.

Po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków modele części zamiennych do maszyn cukrowniczych prezentowane będą w szkole jako stała ekspozycja poświęcona zabytkom techniki regionu łęczyckiego.

W związku z włączeniem się naszej szkoły w realizację powyższego projektu,
18 września 2010r. uczniowie biorący udział w projekcie oraz inne chętne osoby wzięły udział w wycieczce popularnonaukowej po północnej części województwa łódzkiego. W planie zwiedzania znalazły się zabytki techniki ludowej, odwiedziny u rzemieślników wykonujących unikalne już zawody, a także zwiedzanie pozostałości cukrowni i osad cukrowniczych jako odchodzącego w przeszłość specyficznego mikroorganizmu społeczno - gospodarczego.

Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie społeczeństwa obiektami przemysłowymi, fabrykami, warsztatami rzemieślniczymi, obiektami związanymi
z rękodziełem oraz wszelkimi innymi zabytkami techniki, które często
są niedoceniane i niszczone.

Głównym celem projektu jest ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie o nich wiedzy, zaprezentowanie, jak wyglądała produkcja przemysłowa kiedyś i jak wygląda dziś, zwrócenie uwagi na architekturę przemysłową, pokazanie polskiej myśl technicznej, dzieł polskich wynalazców i projektantów, zaprezentowanie przykładów naszego oryginalnego wzornictwa, a także przypomnienie ginących zawodów i związanych z działalnością produkcyjną, obecnie często już zapomnianych tradycji, świąt i obrzędów.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - ogólnopolski koordynator EDD - już po raz czwarty zaproponował wspólny dla całej Polski temat obchodów:
"Od pomysłu do przemysłu".

Tak sformułowany temat stworzy okazję do pokazania osiągnięć Polski w zakresie rozwoju przemysłu i wynalazczości, a przy okazji zwróci uwagę na odbudowę
i unowocześnianie Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także po II wojnie światowej.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, odbywające się w 2010 r. pod hasłem
"Od pomysłu do przemysłu", staną się inspiracją do poznawania i ochrony zabytków techniki, a zdobyta wiedza będzie z pewnością powodem do dumy i refleksji
nad dokonaniami polskiej myśli technicznej.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską