"Nauczyciel jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL"

W roku szkolnym 2010/2011 w naszej Szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim realizowany jest projekt "Nauczyciel jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL". Organizatorem projektu
w ZSP nr 1 w Łęczycy jest ośrodek szkoleniowy BROst Centrum Edukacji
i Technologii Komputerowej w Łodzi. Zajęcia w ramach projektu poprowadzi nauczycielka ZSP nr 1 w Łęczycy - p. U. Kasierska. Więcej szczegółów w poniższym załączniku.
Nauczyciel jutra

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską