Terminy odbywania praktyk zawodowych
w roku szkolnym 2017/2018

Kliknij, aby zapoznać się z terminami...

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską