"Praktycznie w Europie" - projekt realizowany według programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".


W ramach projektu "Praktycznie w Europie" realizowanego według programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - Mobilność ("Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się"), dwie grupy młodzieży ZSP nr 1 w Łęczycy wyjechały w maju i lipcu 2013r. na praktyki do Niemiec.

Byli to uczniowie nastepujących klas:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik budownictwa,
- technik spedytor,
- technik organizacji usług gastronomicznych,
- technik logistyk.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską