Nie na darmo

W naszej szkole redagowane jest Pismo Gromady Uczniowskiej - "Nie Na Darmo".
Gazeta wydawana jest od grudnia 2003r.
Opiekunami pisma są: mgr Edyta Osmolak oraz mgr inż. Urszula Kasierska.
Redakcja mieści się w sali informatycznej nr 6.

Dotychczasowy skład redakcji:

 • Kinga Kołuda,
 • Natalia Popławska,
 • Magdalena Wojciechowska.

 • Aneta Frankowska,
 • Angelika Florczyk,
 • Ewa Jóźwiak,
 • Katarzyna Granosik,
 • Katarzyna Grzelczak,
 • Monika Jaszczak,
 • Radosław Szczepaniak.

 • Agnieszka Urbaniak,
 • Aneta Jeżakowska,
 • Ewa Jóźwiak,
 • Milena Osińska.

 • Bartłomiej Grodecki,
 • Damian Zawalich,
 • Edyta Woźniak,
 • Jacek Kartowski,
 • Kamil Wasiak,
 • Katarzyna Bajkow,
 • Katarzyna Duziak,
 • Łukasz Idczak,
 • Marcin Kanarek,
 • Marcin Olek,
 • Mariusz Grzelak,
 • Marta Polasińska,
 • Michał Płoszyński.

 • Aleksandra Pisera,
 • Damian Nowakowski(absolwent),
 • Emilia Zawierucha(absolwentka),
 • Ilona Jóźwiak,
 • Marzena Woźniak(absolwentka).

 • Arkadiusz Łuczak(absolwent),
 • Kamila Modrzejewska(absolwentka),
 • Katarzyna Przybylak(absolwent),
 • Łukasz Kowalczyk(absolwent),
 • Malwina Słowińska(absolwentka),
 • Paweł Kaczmarek(absolwent).

  Warsztaty dziennikarskie  W celu rozwijania zainteresowań i umiejętności dziennikarskich oraz włączenia młodzieży naszej szkoły w nurt życia społecznego w swojej małej ojczyźnie, jaką jest gmina czy powiat, opiekunowie gazety "Nie Na Darmo" zgłosili najlepszych redaktorów do uczestnictwa w warsztatach Łęczycka Szkoła Liderów. Było to dwudniowe przedsięwzięcie, zorganizowane w grudniu 2004r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Łęczyca i skierowane do młodych łęczycan, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności z zakresu marketingu politycznego, Unii Europejskiej, wystąpień publicznych i dziennikarskich.
  Jednym z prelegentów powyższych spotkań był dziennikarz telewizyjny i radiowy, który poprowadził, dla ponad 30 osobowej grupy młodzieży, warsztaty dotyczące wykonywanego przez niego zawodu.
  W spotkaniu Łęczyckiej Szkoły Liderów uczestniczyło 10 redaktorów gazety "Nie Na Darmo". Młodzież była bardzo zadowolona ze spotkania, z wiedzy i umiejętności, jakie z niego wyniosła oraz z możliwości poznania ciekawych ludzi.
  Spotkaniu Łęczyckiej Szkoły Liderów, poświecony został artykuł w lokalnej prasie - Biuletynie Informacyjnym Rady Miasta Łęczyca, nr1/2005 marzec.
  W maju 2006r., 20 redaktorów pisma gromady uczniowskiej "Nie Na Darmo" po raz kolejny uczestniczyło w zorganizowanych w naszym mieście warsztatach dziennikarskich Łęczycka Szkoła Liderów.
  Warsztaty powyższe przeznaczone były dla młodzieży uczącej się w łęczyckich szkołach ponagimnazjalnych i zorganizowane zostały przez Burmistrza Miasta Łęczyca. Warsztaty prowadzili dziennikarze telewizyjni, radiowi oraz prasowi z Warszawy i Łodzi. Zajęcia warsztatowe skierowane były do młodych ludzi, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym oraz interesowali się problematyką dziennikarstwa.

  Zdjęcia z działalności gazetki....

 • Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
  oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską