Dokumenty szkoły

Aby zapoznać się z treścią dokumentu, należy kliknąć link w Menu lub poniżej...



GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


ZEBRANIA Z RODZICAMI



PLIKI DO POBRANIA:

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy ZSP Nr 1 w Łęczycy

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Opinia lekarska

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, zwolnienie z lekcji

Podanie do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską