Dokumenty szkoły

Aby zapoznać się z treścią dokumentu, należy wybrać go z listy po prawej...Pliki do pobrania:

Opinia lekarska

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, Zwolnienie z lekcji

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską