Dokumenty szkoły

Aby zapoznać się z treścią dokumentu, należy kliknąć link w Menu lub poniżej...GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


ZEBRANIA Z RODZICAMIPLIKI DO POBRANIA:

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy ZSP Nr 1 w Łęczycy

Opinia lekarska

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, Zwolnienie z lekcji

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską