Przetargi, Zamówienia PubliczneZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Kurs barmana”, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zbiorcze zestawienie ofert

„Kurs barmana”, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Ogłoszenie

Kopia Kopia „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zapytanie ofertowe

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Załączniki edytowalne

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Wzór umowy

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.


Przekazuję Państwu pytanie i udzieloną odpowiedź

Dotyczy zadania pn.: „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
„Kurs barmana”

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
„Szkolenie Adobe Photoshop”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
„Kurs barmana”

„Kurs barmana”, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


„Szkolenie Adobe Photoshop”

„Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Ogłoszenie

Kopia „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zapytanie ofertowe

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Załączniki edytowalne

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.
Pytanie i odpowiedzi - „Kurs barmana”

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Informacja o unieważnieniu postępowania

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Kurs operatora wózków jezdniowych” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Ogłoszenie

Kopia „Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy


Zapytanie ofertowe

„Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Załączniki edytowalne

„Szkolenie Adobe Photoshop w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

„Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Szkolenie Adobe Photoshop” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Kurs operatora wózków jezdniowych, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Ogłoszenie

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


AKTUALIZACJA Zapytanie ofertowe

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Ogłoszenie

„Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving”


Zapytanie ofertowe

„Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving”


Załączniki edytowalne

„Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving”


WZÓR UMOWY

„Kurs rzeźbienia w owocach i warzywach - Carving”
Ogłoszenie

„Kurs operatora wózków jezdniowych” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zapytanie ofertowe

„Kurs operatora wózków jezdniowych”


Załączniki edytowalne

Formularz ofertowy wykonawcy „Kursu operatora wózków jezdniowych”


WZÓR UMOWY

„Kursu operatora wózków jezdniowych”
Ogłoszenie

„Kurs barmana”


Zapytanie ofertowe

„Kurs barmana”


Załączniki edytowalne

Formularz ofertowy wykonawcy „Kurs barmana”


WZÓR UMOWY

„Kurs barmana”
Ogłoszenie

„Szkolenie Adobe Photoshop w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zapytanie ofertowe

„Szkolenie Adobe Photoshop w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Załączniki edytowalne

„Szkolenie Adobe Photoshop w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

„Szkolenie Adobe Photoshop w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - III” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Unieważnienia dla postępowania „Dostawa symulatora do nauki jazdy”

Nr postępowania: 17/RPR/NK/2021

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zbiorcze zestawienie ofert

Nr postępowania: 16/RPR/NK/2021

„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - III” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

Nr postępowania: 16/RPR/NK/2021

„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - III” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Doradztwo zawodowe

Informacja o unieważnieniu postępowania
Symulator do nauki jazdy

„Dostawa symulatora do nauki jazdy” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Załącznik nr 1

Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - III”Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...Link do miniportalu

„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - III” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”Załącznik nr 1

Formularz ofertowyZałącznik nr 4

Wzór umowyZałącznik nr 7

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Aktualizacja planu postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Postępowanie nr: 14/RPR/NK/2021
Doradztwo zawodowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o odrzuceniu ofert z postępowania
„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”. Postępowanie NR: 14/RPR/NK/2021

Zbiorcze zestawienie ofert – Informacja z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”. Postępowanie NR: 14/RPR/NK/2021

KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA
"Zawiadomienia o wyborze dla dostawy wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne". Postępowanie NR: 3/RPR/NK/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”. 14/RPR/NK/2021

Ogłoszenie o zamówieniu


SWIZ


Wzór umowy


Wykaz osób


Załączniki edytowalne


Link do miniportalu
Postępowanie - dla Kursu na prawo jazdy.

Informacja o unieważnieniu postępowania
„Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.

3/RPR/NK/2021

Zestawienie ofert - multimedia
Ogłoszenie


Umowa


Zapytanie ofertowe


Pytania i odpowiedzi
„Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.

Załącznik do pobrania - pytania i odpowiedzi
Kursy prawa jazdy

Załącznik do pobrania
„Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”. Nr postępowania: 3/RPR/NK/2021OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWZÓR UMOWYZałącznik nr 1Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych. Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0031/19-00Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Kurs baristy” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Kurs baristy”, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY


Zapytanie ofertowe

„Kurs baristy” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY


Zapytanie ofertowe

„Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zadanie pn.:„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Nr postępowania: 1/RPR/NK/2021

Zbiorcze zestawienie ofert.„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zadanie pn.: „Doradztwo edukacyjno - zawodowe”


Nr postępowania: 2/RPR/NK/2021

Zbiorcze zestawienie ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Kurs operatora wózków jezdniowych” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania pn.: „Kurs operatora wózków jezdniowych, w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”


WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY


Zapytanie ofertowe

„Kurs operatora wózków jezdniowych” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
Zadanie pn.: "Doradztwo edukacyjno - zawodowe" w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”.


1. Pytania i odpowiedzi

2.pytania i odpiwedzi.doradztwo.zsp.1.

Nr postępowania: 1/RPR/NK/2021

Ogłoszenie o zamówieniuSWIZWzór umowy - zał. 4Wykaz osób - zał. 6Link do MiniPortalu"Doradztwo edukacyjno - zawodowe" w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”
OgłoszenieZapytanie ofertoweWzór umowy - zał. 4Załączniki edytowalne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Ogłoszenie


Dokumentacja zamówienia na usługę


Załączniki


Formularz


Archiwum

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską