Kwalifikacje są OKEY

W roku szkolnym 2010/2011 w ZSP NR1 w Łęczycy
w Technikum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy
i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łęczycy realizowany jest projekt unijny pod nazwą "Kwalifikacje są OKEJ".

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy firmą "Profile" School of Fluent English a Powiatem Łęczyckim.
Uczniowie technikum uczestniczą w dodatkowych zajęciach z:
* język angielski - I TL,
* zajęcia wyrównawcze z matematyki - III TPS,
* dodatkowe zajęcia z matematyki - III TL,
* język niemiecki - I TUG i ITPS,
* kurs komputerowy ECDL - I TL i I TUG,
* zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik mechanik - IV TSA,
* zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik logistyk - IV TL,
* rysunek techniczny - II TM,
* przedsiębiorczość - II TUG,
* przedsiębiorczość - I TPS,
* kurs spawania MAG/MIG - III TPS - CKP w Łęczycy,
* prawo jazdy kategorii "B" - II TL,
* szkolenia z zakresu problematyki równości kobiet i mężczyzn- dla wszystkich uczestników projektu.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczą
w dodatkowych zajęciach z:

* język polski - IC i IAB,
* matematyka - II FG i I AB,
* kurs spawania mag/mig - III CE i III G - CKP w Łęczycy,
* zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - III C,
* kultura zawodu - II A,
* szkolenia z zakresu problematyki równości kobiet i mężczyzn -dla wszystkich uczestników projektu.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską