Projekt "Homoresponsabilis in the globalized World" stanowiący część programu Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).


W dniu 10.06.2013r., z inicjatywy p. Aldony Figury-Drzewieckiej i p. Urszuli Kasierskiej,
w ZSP nr 1 w Łęczycy odbyły się warsztaty aktywnego nauczania realizowane w oparciu o projekt „Homoresponsabilis in the globalized World” stanowiący część programu Leonardo da Vinci
(Transfer Innowacji).

Zajęcia, których głównym celem był transfer innowacyjnej, symulacyjnej gry biznesowej Homoresponsabilis, przeprowadzone zostały przez pracowników Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – mgr Andrzeja Sochę i dr Janusza Reichela.

Uczestnikami warsztatów było 13 uczniów z klasy II TS (technik spedytor).

Serdecznie dziękujemy koordynatorom projektu za przeprowadzenie spotkania w naszej placówce.Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską