Stypendium w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej uzyskali:


ROK SZKOLNY 2013/2014.
Mateusz Kałuziński uczeń klasy drugiej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik spedytor.

Małgorzata Kowalczyk uczennica klasy trzeciej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.
Opiekun Edyta Antosik - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie.

ROK SZKOLNY 2011/2012.
Jarosław Bruszewski uczeń klasy czwartej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik logistyk.
Opiekun Edyta Antosik - nauczyciel wychowania fizycznego.

ROK SZKOLNY 2010/2011.
Paweł Kołodziejski uczeń klasy czwartej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik logistyk.
Opiekun Katarzyna Piszczałkowska - nauczyciel języka francuskiego i angielskiego.

ROK SZKOLNY 2009/2010.
Maciej Florczak uczeń klasy czwartej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik logistyk.

Magdalena Wojciechowska uczennica klasy czwartej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik logistyk.
Opiekun Joanna Radwańska - nauczyciel geografii.

ROK SZKOLNY 2008/2009.
Natalia Popławska uczennica klasy trzeciej Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy w zawodzie technik logistyk.
Opiekun Edyta Osmolak - nauczyciel języka polskiego.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską