Nadanie imienia Szkołom wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy

28 kwietnia 2008 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w kościele p.w Św. Andrzeja w Łęczycy pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Podczas Mszy św. dokonano poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się
w uroczystym przemarszu przed budynek ZSP nr 1.

Przed wejściem do szkoły przedstawiciele Rady Rodziców dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona szkół Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski poświęcił odsłoniętą tablicę, a przedstawiciele Zarządu Powiatu Łęczyckiego złożyli kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej zespołu.

W uroczystościach wzięli udział: ks. biskup Józef Zawitkowski, ks. dziekan Zbigniew Łuczak, Kurator Oświaty w Łodzi - Wiesława Zewald, Starosta Łęczycki - Wojciech Zdziarski, Przewodniczący Rady Powiatu - Sławomir Biniewicz, Wicestarosta Łęczycki - Janusz Mielczarek, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Edward Banasik, Sekretarz Powiatu Łęczyckiego - Ireneusz Barański, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łęczyca - Wojciech Czaplij, członek Zarządu Powiatu Łęczyckiego - Anna Dymna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji
w Radzie Powiatu Łęczyckiego - Mirosława Kupis-Urbaniak oraz zaproszeni goście.

Podczas akademii uczniowie przedstawili początki tworzenia szkoły, a następnie dyrektor - Jarosław Świtoń przedstawił współczesny rozwój zespołu. W dalszej części uroczystości zgromadzeni zostali zapoznani z życiorysem patrona szkół - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przewodniczącego Rady Powiatu - Sławomir Biniewicz odczytał - Akt Nadania Imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy (Technikum nr 1, Liceum Profilowane
nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Publiczne Uzupełniające Technikum dla Młodzieży, Policealna Szkoła dla Młodzieży nr 1), a Przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Chmielecka odczytała akt przekazania sztandaru przez Radę Rodziców społeczności szkolnej.

Nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkołom i przekazanie sztandaru zakończyło się uroczystym obiadem. Zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz osoby wspierające realizację uroczystości złożyli wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire