Dyrekcja oraz kierownictwo
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ŁęczycyDyrektor
mgr inż. Jarosław Świtoń  Przedmioty zawodowe branży mechanicznej,
 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,
 Fizyka i astronomia, Matematyka
Wicedyrektor
mgrBeata Prokop  Matematyka,
 Przedmioty informatyczne
Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Marzena Nowińska   Fizyka, Przedmioty zawodowe branży ekonomicznej

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire