Ogłoszenia
dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

  • Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2014r.
  • Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy)
    w 2014r.
  • Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire