Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018Technikum nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy

Wykaz podręczników do klas pierwszych technikum

Wykaz podręczników do klas drugich technikum

Wykaz podręczników do klasy IV TCM
Wykaz podręczników do klasy IV TPS
Wykaz podręczników do klasy IV TS
Wykaz podręczników do klasy IV TŻU


Branżowa Szkoła I Stopnia

Wykaz podręczników do klasy I B
Wykaz podręczników do klasy I C
Wykaz podręczników do klasy I G
Wykaz podręczników do klasy I K

Wykaz podręczników do klasy II B
Wykaz podręczników do klasy II C
Wykaz podręczników do klasy II G

Wykaz podręczników do klas trzecich - przedmioty ogólnokształcące

Wykaz podręczników do klasy III B
Wykaz podręczników do klasy III C
Wykaz podręczników do klasy III G


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską