Siatki godzinSiatki godzin do klas pierwszych technikum po szkole podstawowej

I TPS
I TS
I TŻU

Siatki godzin do klas pierwszych technikum po gimnazjum

I TG
I TH
I TPS
I TŻU

Siatki godzin do klas druchich, trzecich i czwartych technikum po gimnazjum

II TG
II TH
II TM
II TPS
II TS
II TŻU
III TG
III TM
III TOR
III TPS
III TS
III TŻU
IV TCPG
IV TH
IV TPS
IV TS
IV TŻU

Siatki godzin do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej

I B_BS I
I C_BS I

Siatki godzin do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia po gimnazjum

I K_BS I
I L_BS I

Siatki godzin do klas druchich i trzecich branżowej szkoły I stopnia po gimnazjum

II B_BS I
II G_BS I
II K_BS I
III B_BS I
III G_BS I
III K_BS IStrona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską