Ramowe plany nauczania
obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023I B
I C
I G
I H
I L

I TG(mat_r)- podst
I TG - podst
I TI (mat_r)- podst
I TM - podst
I TPS - podst
I TS - podst
I TŻU - podst

II C
II G
II H
II L

I LO

II TG - podst
II TPS - podst
II TS - podst
II TŻU - podst

III C
III G
III H

III TG - podst
III TPS - podst
III TS - podst
III TŻU - podst

4 TPS - podst
4 TS - podst
4 TŻU - podst

IV Tg
IV Th
IV Tps
IV TżuRamowe plany nauczania
obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022I G
I H
I TG
I TPS
II C BS_1
I TS
I TŻU
II G
II H
II TG
II TPS
II TS
II TŻU
III B BS_1
III C_BS_1
III TPS
III TS
III TŻU
I L_BS_1
III K_BS_1
III L_BS_1 C
III Tg
III Th
III Tps
III Tżu
IV TG
IV TH
IV TM
IV TPS
IV TS
IV TŻU


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską