XV finał Szlachetnej Paczki w ZSP nr 1 w Łęczycy


W drugim tygodniu grudnia 2015 r. wraz z Samorządem Uczniowskim oraz społecznością szkolną członkowie Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”, mającą na celu świąteczną pomoc potrzebującym. Jak co roku głównym koordynatorem działań została opiekun Szkolnego Koła PCK p. Anna Błaszczyk, aktywnie włączyli się opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Monika Borkowska i p. Edyta Antosik, oraz Dyrekcja Szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Szkoły, a przede wszystkim uczniowie.

Podczas XV finału Szlachetnej Paczki Szkoła przygotowała paczki dla trzech rodzin z terenu powiatu łęczyckiego. Rodziny te zostały wybrane przez p. Błaszczyk spośród kilkunastu przypadków opisanych w bazie danych Szlachetnej Paczki. W roku 2015 pomogliśmy: samotnemu starszemu Panu, który porusza się na wózku, matce samotnie wychowującej 5-cioro dzieci oraz dwóm młodym dziewczętom, które niedawno straciły ojca.

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego i opiekunów p. Monice Borkowskiej i p. Edycie Antosik każdej klasie przypisano konkretne potrzeby rodzin. Podczas akcji zebrano ok. 20 kartonów różnych artykułów, m.in. żywności, chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków, ubrań, butów, pościeli, kocy, ręczników, przyborów szkolnych oraz zabawek. Nie zabrakło wymarzonej piłki dla 13-letniego chłopca oraz telefonu komórkowego dla samotnego Pana, by mógł kontaktować się z opiekunką socjalną.

Artykuły, dzięki uprzejmości p. Sławomira Szczecha, zmagazynowano w zapleczu sali 314. Tam też przez cały czwartek p. Błaszczyk oraz członkowie Koła segregowali dary i rozdzielali na paczki dla poszczególnych rodzin. Następnie paczki zostały ozdobione kolorowym papierem i podpisanym kodem konkretnej rodziny, po czym załadowano je na samochód, którym p. Sebastian Miarka zawiózł je do magazynu Szlachetnej Paczki w Domu Kultury w Łęczycy.

Akcja, która nie udałaby się bez zaangażowania Samorządu Szkolnego oraz wychowawców poszczególnych klas, miała na celu aktywowanie uczniów, uczulanie ich na potrzeby bliźniego i przyzwyczajanie do niesienia bezinteresownej pomocy ludziom w potrzebie. Pokazała im również, jak ważne jest, by odpowiednio podzielić między siebie zadania i jakie konsekwencje niesie ze sobą nie wywiązanie się z powierzonych obowiązków. Była to dobra lekcja dorosłości i odpowiedzialności jak również sprawdzian umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej.

W imieniu Opiekuna Szkolnego Koła PCK p. Anny Błaszczyk pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pomoc, za radość, za wsparcie! Uczniom i uczennicom klas II tżu, III thr, III tcm i III tps, którzy zajęły się akcją pod nieobecność p. Błaszczyk... P. Monice Borkowskiej i p. Edycie Antosik, bez zaangażowania których nie byłoby aż tylu wspaniałych darów! Gdyby nie p. Sławomir Szczech nie byłoby gdzie magazynować i rozdzielać paczek. Gdyby nie p. Sebastian Miarka nie byłoby jak przewieźć paczek...

Gdyby nie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy i Szkolne Koło PCK przy ZSP nr 1 w Łęczycy nie byłoby całej akcji.. Najgorętsze podziękowania należą się jednak uczniom, wychowawcom, nauczycielom, pracownicom obsługi i administracji... Trudno wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, ale wszystkim Wam i każdemu z osobna DZIĘKUJEMY! Bez Was by się nie udało! To Wasz sukces, za który Wam wszystkim jeszcze raz serdeczne podziękowania!

Zapraszamy do galerii zdjęć...


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską