La vie est belle
STREET ART OD ŁĘCZYCY DO PARYŻA
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO


Projekt edukacyjny „La vie est belle” Street art od Łęczycy do Paryża realizowany był w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Koordynatorzy: Edyta Osmolak, Paulina Pustowska, Anna Błaszczyk, Anna Richards, Agnieszka Nowicka-Kapłon, Mariola Dębowska, Adam Sas.

Działania podejmowane były na zajęciach z klasami: IITŻU, IITS oraz uczniami klas: ITHR, IIITCM.

Podstawowe cele projektu: wzmocnienie poczucia własnej wartości, podkreślenie najważniejszych wartości cenionych w życiu, umiejętność dostrzegania piękna świata, poznanie założeń street artu, edukacja prozdrowotna – motywowanie młodych kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, przygotowanie dania inspirowanego kuchnią francuską i street artem, nawiązanie współpracy z łęczyckim schroniskiem, nauka języka obcego, stworzenie filmu krótkometrażowego i organizacja wycieczki. Pozostałe cele: pogłębianie samopoznania, odkrywanie i rozwój własnych zainteresowań i możliwości; rozwijanie twórczych uzdolnień ucznia – artystycznych i naukowych; rozbudzanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczniów; osiąganie przez uczniów dojrzałości emocjonalnej i moralnej.

Poniżej prezentujemy galerię fotografii, które przedstawiają poszczególne etapy projektu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską