ZSP Nr 1 w Łęczycy promuje krwiodawstwo.
We wrześniu 2015 r. opiekun Szkolnego Koła PCK p. Anna Błaszczyk nawiązała kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK) w celu uzgodnienia terminów akcji zbiórek krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy.

Podczas pierwszej akcji zbiórki krwi, w dniu 30.09.2015 r. w godzinach 09.00-12.00, według danych przekazanych przez RCKiK w Łodzi, krew oddało 24 uczniów, z czego 17 uczniów nigdy wcześniej nie oddawało krwi.

Tak duży odsetek uczniów, którzy po raz pierwszy oddali honorowo krew może być następstwem udziału młodzieży w prelekcji dotyczącej krwiodawstwa przeprowadzonej w ZSP nr 1 w Łęczycy wygłoszonej przez przedstawicielkę RCKiK w Łodzi p. Małgorzatę Kosieradzką.

Akcje miały na celu promocję idei krwiodawstwa. Uczniowie chętnie dzielili się darem życia zaklętym w krwi. Duży odsetek młodzieży zainteresowany jest systematycznym oddawaniem krwi i uzyskaniem legitymacji honorowego krwiodawcy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską