Porozumienie pomiędzy JTI Polska a ZSP nr 1 w Łęczycy podpisane
W dniu 13 października 2015 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy a JTI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gostkowie Starym. Strony umowy reprezentowali: Jarosław Świtoń - dyrektor ZSP oraz Izabelą Dąbrowską – przedstawiciel fabryki w Gostkowie Starym. Porozumienie jest elementem rozwoju kontaktów ZSP Nr1 w Łęczycy z przedsiębiorstwami w dziedzinie nauki i przemysłu. Jego celem jest m. in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie nauczania i kształcenia specjalistów w najnowszych dla przedsiębiorstw technologiach.
W ramach współpracy JTI Polska Sp. z o. o. umożliwia odbywanie praktyk zawodowych na terenie fabryki oraz oferuje wsparcie w opracowaniu programów kształcenia i innowacji pedagogicznych.
ZSP Nr 1 w Łęczycy zobowiązuje się do prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej naboru w zawodach, na jakie Spółka zgłosi zapotrzebowanie oraz do wdrażania w miarę możliwości sugestii przedstawicieli firmy dotyczących realizacji programów nauczania.
Współpraca stron pozwoli uzupełnić kompetencje zawodowe uczniów kształcących się na kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką i mechaniką. Kooperacja ma zaowocować kompletnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym potencjalnych pracowników firmy.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską