Bądźmy dumni z Konstytucji 3 Maja!

Jak co roku obchodziliśmy w szkole rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż muzyczno-słowny został przygotowany pod kierunkiem p. Moniki Borkowskiej. W historycznej narracji uczniowie zaprezentowali okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej postanowienia oraz znaczenie.

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego, uważana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną ustawę zasadniczą. Pomimo krótkiego okresu obowiązywania, była niewątpliwie wielkim osiągnięciem narodu pragnącego zachować niezależność państwową.

Dlatego też rocznicę jej uchwalenia uważa się za jedno z najważniejszych polskich świąt państwowych.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską