„Równości szans kobiet i mężczyzn”.Przedstawiamy fotorelację z zajęć warsztatowych na temat „Równości szans kobiet i mężczyzn” w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”.

Prowadzenie zajęć: Edyta Osmolak

Podstawowe cele: - podniesienie świadomości w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;- zrozumienie, czym są i jak działają stereotypy płci; - prześledzenie działania mechanizmów dyskryminacji na rynku pracy; - poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, jak gender ( płeć społeczno-kulturowa) czy parytet; - poznanie podstawowych założeń ruchów emancypacyjnych i feministycznych; - analizowanie form i treści przekazów medialnych – obraz kobiet i mężczyzn w reklamie i filmie.

Zajęcia warsztatowe prowadzono również w kl. II Technik organizacji reklamy. Tematem głównym był wizerunek kobiet i mężczyzn w mediach.


Przedstawiamy fotorelację z projektu edukacyjnego.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską