Przedstawiamy fotorelację z realizacji dwóch projektów edukacyjnych:


Projekt „Szalom Alejchem” Tak różni, tak piękni.


Organizatorzy: Edyta Osmolak, Paulina Pustowska.

Projekt „Ja w przestrzeni publicznej” Performance i instalacja artystyczna sposobem wyrażania tego, co ważne.

Organizator: Edyta Osmolak.

Projekty realizowane są w dwóch klasach pierwszych: ITŻU i ITS.

Nadrzędnym celem pierwszego projektu jest poznanie kultury żydowskiej. Mocno podkreśla się kwestię szerzenia tolerancji religijnej.

W ramach obydwu projektów uczniowie zapoznawali się z założeniami performance, happeningu czy instalacji artystycznej. Uczniowie oglądali i oceniali wystąpienia artystyczne twórców z różnych części świata. Najważniejsze jednak było to, że sami dzielili się pomysłami na własne wystąpienie artystyczne. Tworzyli performance oraz instalacje artystyczne. Przestrzenią publiczną, w której pokazali prace, był szkolny budynek.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektu „Szalom Alejchem” Tak różni, tak piękni.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektu „Szalom Alejchem” Tak różni, tak piękni.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską