Wizyta doradcy zawodowego PUP w Łęczycy w klasie IV TS.


W dniu 12.12.2014r. w ZSP Nr 1 w Łęczycy odbyło się spotkanie uczniów klasy IV TS z panią Anną Usińską – doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy.

Podczas spotkania uczniowie usłyszeli kilka porad z zakresu planowania swojej kariery zawodowej po ukończeniu szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik spedytor.

Młodzież dowiedziała się, jak można zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, z jakiego rodzaju świadczeń może skorzystać, jaką funkcję pełni doradca zawodowy i jak może on pomóc w poszukiwaniu pierwszej pracy.

Pani Anna Usińska omówiła też procedury dotyczące odbywaniu stażów zawodowych, korzystania z bonów stażowych, uzyskiwania dofinansowania do szkoleń z zakresu zmiany lub rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Przedstawione zostały również zasady poprawnie redagowanych dokumentów aplikacyjnych.

Pani Anna Usińska podała też nazwy firm znajdujących się na terenie Powiatu Łęczyckiego, w których uczniowie mogą ubiegać się o pracę w wyuczonym przez siebie zawodzie technika spedytora. Młodzież dowiedziała się również, które z w/w firm stawiają na rozwój pracownika.

Wizyta pani Anny Usińskiej okazała się bardzo owocna i pomocna szczególnie dla tych uczniów, którzy w najbliższym czasie planują budowanie swojej ścieżki zawodowej.

Uczniowie klasy IV TS wraz z wychowawcą p. U. Kasierską, składają serdeczne podziękowania za przeprowadzenie powyższego spotkania.

Zredagowali:
K. Kosiewicz, U. Kasierska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską