"Ostatni dzwonek"
– pożegnanie absolwentów w ZSP Nr 1 w Łęczycy.24 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy odbyło się pożegnanie absolwentów Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkołę ukończyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, kucharz, technik budownictwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy - pan Edward Banasik, przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Kowalczyk, rodzice absolwentów, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz absolwenci i przedstawiciele klas trzecich technikum.

Zakończenie roku i wręczenie świadectw było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów. Tradycyjnie już, jak to się dzieje od kilku lat, uczeń Łukasz Szczech, który zdobył najwyższą średnią w szkole (5,17) otrzymał z rąk dyrektora szkoły pana Jarosława Świtonia statuetkę ZSP Nr 1. Ponadto wręczono nagrody książkowe dla absolwentów ze średnią, z całego cyklu nauczania, powyżej 4,75. Wręczono także listy pochwalne dla rodziców oraz dyplomy i nagrody książkowe dla uczniów aktywnie pracujących w Samorządzie Uczniowskim, w Centrum Kształcenia Praktycznego, w Szkolnym Kole PCK, reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym oraz w zawodach sportowych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu klas trzecich technikum. Z przymrużeniem oka pokazano codzienność szkolną oraz egzaminy maturalne. Miłym akcentem były upominki dla absolwentów od trzecich klas.

Nie obyło się bez łez…. Kończy się bowiem pewien piękny, owocujący w nowe doświadczenia okres edukacji. W tym czasie, uczniowie nabierają pewnej dojrzałości, razem przeżywają rozstrzygające o ich dalszym życiu momenty. Chwile, które często pamięta się całe życie...

Teraz pozostało tylko życzyć wszystkim maturzystom w Powiecie Łęczyckim jak najwyższych wyników z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Fotorelacja z pożegnania absolwentów ZSP Nr 1 w Łęczycy.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską