Uroczystość pożegnania absolwentów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.


W dniu 13 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy odbyło się uroczyste pożegnanie trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Szkołę ukończyli uczniowie kształcący się w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych.

Słowa do młodzieży skierował dyrektor szkoły p. Jarosław Świtoń, życząc powodzenia na egzaminach zawodowych oraz zachęcając uczniów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dalszej nauki.

Najwyższą średnią ocen (średnia ocen z trzyletniego cyklu nauczania- 4,83) wśród naszych absolwentów uzyskał Maciej Barański, uczeń klasy III G. Został nagrodzony Statuetką ZSP nr 1, pamiątkowym dyplomem oraz nagrodami książkowymi. Uczniowie ostatnich klas ZSZ nr 1 podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud i wysiłek włożony w przygotowanie ich do dorosłego życia. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych i drugich

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską