Dni Kultury Staropolskiej.


"Ci, co po nas nastąpią za lat sto Polacy, pewnie się od nas dzisiaj żyjących tak będą różnili, jak się my różnimy od dawniejszych. Niechże potomność, dla której to piszę, przegląda się w dawniejszych i nowszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj się wystrzega..."
Jędrzej Kitowicz

13 czerwca w piątek grupa dziewcząt z klasy I TS i klasy I TŻU, pod opieką p. Moniki Borkowskiej, uczestniczyła w pokazach i warsztatach edukacyjnych na Zamku w Łęczycy organizowanych przez Muzeum w Łęczycy w ramach Dni Kultury Staropolskiej.

Było mnóstwo atrakcji, m.in.:
- zespół "Gratia Iuvenis" uczył dworskich ukłonów i tańca dworskiego
- pokaz szermierki
- pokaz musztry halabardników
- możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia umieszczając głowę w otworach plansz z reprodukcjami portretów szlacheckich z XVII i XVIII w.
- pokaz strzelania z replik XVII - wiecznych muszkietów i armaty oraz musztry regimentu XVII-wiecznej piechoty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską