Telekonferencja "Społeczeństwo obywatelskie"


Od listopada 2012 roku w naszej szkole jest realizowany projekt "Samorząd Szkolny kuźnią postaw obywatelskich". Cel projektu to rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych województwa łódzkiego.

W czwartek 26 września za pośrednictwem łączy internetowych przez niemal dwie godziny trwała telekonferencja na temat ,,Społeczeństwa obywatelskiego". Młodzież uczestnicząca w projekcie dyskutowała z przedstawicielami władz samorządowych Wicestarostą Powiatu Łęczyckiego panią Krystyną Pawlak oraz kierownikiem wydziału promocji panem Januszem Jankowskim. Nad całością czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego - p. Monika Borkowska i p. Edyta Antosik.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską