Wycieczka klasy III TS do "Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej"


W dniu 1 października 2013r.z inicjatywy uczennic zorganizowana została piesza wycieczka klasy III TS do skansenu "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Tumie.

Wspólny pobyt wychowawcy i klasy III TS w skansenie był formą niespodzianki dedykowanej chłopcom od dziewcząt z klasy w ramach obchodów Dnia Chłopaka 2013.

Na terenie skansenu młodzież mogła zobaczyć prawdziwą zagrodę chłopską, w której główną atrakcją był XIX-wieczny wiatrak (pochodzący z Kwiatkówka z roku 1820), a także różne ekspozycje, wystawy i prace, którymi zajmowali się przed wiekami mieszkańcy ówczesnych wsi czyli, np. tłoczenie oleju, wypiek chleba, czy lepienie glinianych naczyń.

Po skansenie młodzież została oprowadzona przez p. Wojciecha Bernasiaka, za co serdecznie dziękujemy, natomiast opiekunem wycieczki była p. Urszula Kasierska - wychowawca klasy III TS.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską