Wiesław Radomski Honorowym Obywatelem Miasta Łęczyca.


21 września b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczycy absolwentowi Technikum Górniczego w Łęczycy (dziś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy) panu Wiesławowi Radomskiemu. Spotkanie poprowadzili Burmistrz Łęczycy – pan Andrzej Olszewski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęczycy – pan Paweł Kulesza. W uroczystości wzięli udział radni miejscy, działacze sportowi oraz koledzy Honorowego Obywatela z lat szkolnych. W ceremonii wzięli też udział: dyrekcja, nauczyciele, poczet sztandarowy i społeczność uczniowska ZSP nr 1 w Łęczycy.

Pan Wiesław Radomski w latach 1966-1969 był uczniem Technikum Górniczego w Łęczycy. Był reprezentantem szkoły w wielu dyscyplinach sportowych, ale przede wszystkim dzięki nauczycielowi wychowania fizycznego ze szkoły, panu Ryszardowi Markowi, podnosił swoje umiejętności sportowe, aby wreszcie trafić do reprezentacji Polski w piłce siatkowej juniorów. Tak zaczęła się kariera sportowa p.Wiesława Radomskiego, który był w późniejszych latach trenerem i działaczem siatkarskim oraz co najważniejsze - mistrzem i reprezentantem Polski w piłce siatkowej mężczyzn.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską