ZSP nr 1 w Łęczycy promuje krwiodawstwo.


W dniu 07.01.2014 r. na szkolnej stołówce prelekcję dotycząca krwiodawca wygłosiła p. Aneta Świątczak, Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Uczniowie klas II i III Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej usłyszeli m.in. kto może zostać krwiodawcą, jakie wskaźniki dyskwalifikują potencjalnego dawce na stałe, bądź tymczasowo, jak należy przygotować się do oddawania krwi.

Uczniowie poznali również różne metody oddawania krwi i jej elementów (osocza, płytek krwi), oraz korzyści związane z oddawaniem krwi. P. Świątczak rozwiała też kilka mitów dotyczących krwiodawstwa oraz odpowiedziała na pytania młodzieży.

Na zakończenie prelekcji koordynowanej przez p. Annę Błaszczyk, opiekuna Szkolnego Koła PCK ,każdy uczeń otrzymał broszurki informacyjne, w których zawarte są najważniejsze informacje przekazane podczas prelekcji.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską