Zakończenie roku szkolnego 2013/2014.


27 czerwca o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Na uroczystości, oprócz dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, obecny był kierownik wydziału oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy pan Edward Banasik, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców p.Ewa Kowalczyk oraz kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego p.Marek Gralak.

Gratulacje nagrodzonym i życzenia słonecznych wakacji złożyli: przedstawiciel władz samorządowych pan Edward Banasik, dyrektor szkoły p. Jarosław Świtoń oraz przedstawicielka Rady Rodziców.

Najsympatyczniejszą częścią uroczystości było wręczenie świadectw promocyjnych dla uczniów z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami w nauce. Słowa uznania skierowano do Małgorzaty Kowalczyk z klasy III TBUG, która uzyskała najwyższą średnią ocen w technikum i w nowym roku szkolnym będzie stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz do Łukasza Szczecha finalisty VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Wręczono także nagrody za aktywną pracę na rzecz szkoły, stuprocentową frekwencję, nagrody za osiągnięcia sportowe oraz aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole PCK. Przekazano także certyfikaty uczniom biorącym udział w miesięcznych praktykach zawodowych w Berlinie w ramach projektu "Bezpiecznie w Europie".

Szczególne gratulacje przekazano wychowawcom i klasom:III THK- za najwyższą średnią ocen, I c- za najwyższą kwotę wpłat na Radę Rodziców orazII TPS - za najwyższą frekwencję. Klasy otrzymały dofinansowania od Rady Rodziców na wycieczki w roku szkolnym 2014/2015.

Dyrektor szkoły p. Jarosław Świtoń i wicedyrektor p. Beata Prokop pożegnali ks. Mariusza Mindę dziękując za pracę duszpasterską w szkole.

Na zakończenie dyrektor szkoły p. Jarosław Świtoń życzył wszystkim jeszcze raz dobrego wypoczynku w wakacje.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską