Gra terenowa "Szlakiem dawnej Łęczycy".


W ramach III Powiatowego Turnieju Wiedzy o Regionie organizowanego m.in. przez Dom Kultury w Łęczycy w środę 14 maja drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łęczycy, pod opieką p. Moniki Borkowskiej, p. Joanny Radwańskiej, p. Urszuli Ulińskiej i p. Agnieszki Nowickiej – Kapłon, zorganizowała dla drużyn z I Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku oraz Gimnazjum w Topoli Królewskiej grę terenową pod hasłem "Szlakiem dawnej Łęczycy”. Celem gry było zapoznanie z historią Łęczycy oraz dziedzictwem kulturowym regionu.

Zadaniem drużyn było dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. Na poszczególnych punktach drużyna musiała wykonać specjalne zadania związane z dziejami Łęczycy oraz jej walorami krajoznawczo-turystycznymi. Po pozytywnym zaliczeniu zadania na każdym punkcie drużyna otrzymywała jeden fragment hasła. Zebranie wszystkich elementów pozwoliło drużynie na ułożenie hasła. Finał gry odbył się w sali historycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.Warunkiem ukończenia gry było wykonanie plakatu z ułożonym hasłem oraz napisanie listu zachęcającego turystów do odwiedzenia Łęczycy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską