Symulacyjna gra biznesowa Homoresponsabilis


Z inicjatywy p. Aldony Figury-Drzewieckiej i p. Urszuli Kasierskiej, w czerwcu ubiegłego roku szkolnego odbyły się w ZSP nr 1 w Łęczycy warsztaty aktywnego nauczania.

Zajęcia, których głównym celem był transfer innowacyjnej, symulacyjnej gry biznesowej Homoresponsabilis, realizowane były w oparciu o projekt "Homoresponsabilis in the globalized World" stanowiący część programu Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).

Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – p.mgr Andrzeja Sochę i p.dr Janusza Reichela.

Uczestnikami warsztatów było 13 uczniów z klasy II TS (technik spedytor).

We wrześniu bieżącego roku szkolnego pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego przekazali naszej szkole w/w symulacyjną grę biznesową Homoresponsabilis.

W październiku br. planujemy ponownie przeprowadzić wspomniane wyżej warsztaty dla uczniów naszej szkoły, ale tym razem w pracy wspierać nas będą nie tylko pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego.
Będą pomagali nam również uczniowie uczestniczący we wcześniejszych warsztatach - młodzież obecnej klasy III TS.

Serdecznie dziękujemy koordynatorom projektu za przekazanie naszej placówce wspomnianej gry biznesowej i ponowne wsparcie w przeprowadzeniu kolejnych już warsztatów w naszej szkole.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów przeprowadzonych w czerwcu 2013.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską