Sukces naszych uczniów w Powiatowym Konkursie "Różnorodność biologiczna Ziemi Łęczyckiej".


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy uczestniczyli w Powiatowym Konkursie "Różnorodność biologiczna Ziemi Łęczyckiej". Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o środowisku przyrodniczym Ziemi Łęczyckiej, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań, oraz zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej otaczającej bioróżnorodności.

Uczniowie Artur Iwański i Łukasz Szczech zebrali i opracowali informacje na temat różnorodności biologicznej Ziemi Łęczyckiej oraz przygotowali stronę internetową dotyczącą tego zagadnienia.

Na stronie (www.bioleczyca.obywateleuropy.eu) znajdują się informacje dotyczące:
- położenia geograficznego Łęczycy,
- rzeźby terenu i warunków geologicznych,
- gleby,
- stosunków wodnych,
- klimatu,
- szaty roślinnej,
- świata zwierzęcego Ziemi Łęczyckiej.

Uczniowie biorący udział w konkursie - Artur Iwański kl. III tbug i Łukasz Szczech kl. III ts, zajęli I miejsce.

Opiekę nad uczniami sprawowały:
p. Elżbieta Sroka, p. Urszula Kasierska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską