Wzięliśmy udział w wideokonfrencji...


Naszą szkołę reprezentowało kilkanaście osób - przedstawiamy Wam sprawozdanie Soni Piaseckiej i Aleksandry Szymańskiej.
"28 października wzięłyśmy udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa łódzkiego. Spotkanie składało się z części oficjalnej prowadzonej przez Kancelarię Premiera, mieliśmy możliwość porozmawiać m.in z Panem Piotrem Mazurkiem (Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej), Panem Piotrem Wasilewskim oraz wysłuchać specjalnie nagranej wiadomości do nas od wiceprezesa Rady Ministrów Pana Piotra Glińskiego.
W części oficjalnej poruszona była bardzo ogólnie kwestia kultury, pseudoautorytetów, ciekawości młodych ludzi, życia społeczeństwa lokalnego, odpowiedzialności za ludzkość.
Druga cześć spotkania składała się z pracy w grupach, w których skład wchodziły osoby, które wybrały jeden z kilku wcześniej przedstawionych tematów. W naszym przypadku była to praca w obszarze o tematyce: Rynek pracy i przedsiębiorczość.
Prowadzącym naszej grupy był Pan Julian Żelaznowski, spotkanie odbyło się na zasadzie burzy mózgów, w której rozważaliśmy problemy na temat rynku pracy i kompetencji zawodowych. Następna częścią była dyskusja i rozważenie wszystkich wcześniej wypisanych problemów, wspólnie myśleliśmy i proponowaliśmy rozwiązania. Dużo z nas posiada wspólne zdanie, że wiedza praktyczna jest ważniejsza niż czysta teoria oraz, że w naszym kraju zdecydowanie brakuje współprac szkół i uczelni z przedsiębiorstwami.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i każdego z nas skłoniło do głębszych przemyśleń ".Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską