Mądre inwestowanie w klasie 1TŻU


W dniu 13 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 1TŻU brali w lekcji online na temat „Mądrego inwestowania” prowadzonej przez wolontariusza projektu BAKCYL, eksperta bankowości i inwestowania.

Podczas spotkania młodzież poznała różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko, podstawowe zasady mądrego inwestowania (m.in. reinwestycję i dywersyfikację) oraz zależność między podejmowanym ryzykiem a zyskiem z inwestycji finansowych. Warto wspomnieć, że uczniowie klasy 1TŻU stawiają pierwsze kroki w inwestowaniu na giełdzie biorąc udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Zajęcia przeprowadzone były w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską