Spotkanie dotyczące bezpłatnych zagranicznych staży zawodowych w Hiszpanii


15 marca odbyło się spotkanie z panią Katarzyną Dąbrowską - koordynatorem projektu ,,W drogę po nowe doświadczenia zawodowe" Eramsus + . Na spotkaniu obecni byli uczniowie i rodzice uczniów z klas trzecich technikum i szkoły branżowej.

Wszystkie koszty wyjazdu i pobytu pokrywa Unia Europejska w ramach w/w programu Erasmus +.

W spotkaniu udział wzięli również dyrekcja szkoły oraz wychowawcy uczniów. Podczas spotkania podane zostały m.in.: informacje na temat: kraju odbywania praktyk zawodowych, organizacji wyjazdu/wylotu, miejsca odbywania praktyk, program kulturowy, informacje związane z zakwaterowaniem oraz zadania stażysty po powrocie do Polski.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską