Pozyskaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy
i programy graficzne

Nowy sprzęt komputerowy – 3 skanery 3D, 5 drukarek 3D, 16 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym Windows 10, pakietem biurowym Office 2019, oprogramowaniem firmy Adobe CC,
CorelDRAW 2019 i Impozycjoner zostały pozyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy w ramach Projektu Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem włączenia się Szkoły w realizację Projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 1 w Łęczycy poprzez wyposażenie kolejnej pracowni komputerowej kształcącej młodzież
w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy, ze strony Dyrekcji Szkoły - p. Jarosława Świtonia oraz nauczyciela przedmiotów informatycznych - p. Urszuli Kasierskiej, włożonej w pozyskanie nowej pracowni komputerowej, zakupiony do sali 107 nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie przyniesie w przyszłości wymierne efekty, jeżeli chodzi o przygotowanie młodzieży do wyzwań i potrzeb rynku pracy.

Opracowała: mgr inż. U. Kasierska


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską