Wycieczka studyjna do BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Poznaniu
zorganizowana w ramach projektu
„Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy”


W dniu 25.02.2020r. uczniowie ZSP Nr 1 w Łęczycy kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik organizacji reklamy uczestniczyli w wycieczce studyjnej
do BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Poznaniu.

Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z parkiem maszynowym, innowacyjnymi, unikalnymi w skali europejskiej technologiami druku i całym procesem tworzenia i logistyki opakowań – począwszy od ich projektowania, poprzez produkcję, aż po zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw.

Spotkanie w BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Poznaniu przebiegała pod hasłem
Teoria poligraficzna w praktyce.

Szczegółowy zakres zagadnień, jaki był omawiany, w których młodzież uczestniczyła podczas spotkania, obejmował: pracę maszyn drukujących offsetowych (konwencja i UV), flexo, wykrawających, złocących, sklejających oraz trapping a overprint, CMYK a RGB, raster, proofing, cyfrowa weryfikacja kompletności plików, metody i rodzaje uszlachetniania druku, zasady przygotowania impozycji, opracowanie grafiki dla różnych podłoży drukowych, opracowanie grafiki dla różnych metod drukowych, standaryzację procesu druku, projektowanie narzędzi wykrawających, projektowanie narzędzi do złocenia i tłoczenia, wykonywanie makiet na ploterze.

W wizycie studyjnej uczestniczyli nauczyciele ZSP Nr 1 w Łęczycy – p. Urszula Kasierska i p. Agnieszka Nowicka – Kapłon(opiekunowie wycieczki), oraz uczniowie z klasy II TG i III TR.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom BSC Drukarni Opakowań S.A. w Poznaniu,
a w szczególności p. A. Baranowskiemu, p. M. Staszakowi, p. B. Giernatowskiej, p. R. Tucznio, p. A. Samul,
za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyżej opisanej wizyty studyjnej,
w tym za liczne profesjonalne prelekcje przygotowane dla uczniów ZSP Nr 1 w Łęczycy.

Sprawozdanie opracowała p. Urszula Kasierska, we współpracy z p. Rafałem Tucznio
– Specjalistą ds. Wdrażania Nowoczesnych Systemów Zarządzania
w BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Poznaniu.
Zdjęcia wykonał p. Adrian Samul.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską